همه باید قدر تو را بدانند و گرد تو بگردند.ه

فقط کافی است کلمات غربی را فیلتر نکنی. تو هر مسوولیتی که هست، کلمات مهم نیستن. تو سکاندار مهمی در ایران هستی شنیده اید مرتب می گویند وزارتخانه من؟! اینقدر رهاست طرف که یک وزارتخانه را بر خود تطبیق می دهد. تو آنقدر مهمی که در قالب زمان و مکان و فرهنگ و زبان نمی گنجی. مهم آن است که تو الان آنقدر وقتت مهم هست که نمی توانی آن را صرف یافتن لغات معادل کنی دیگران باید خود را با تو تطبیق بدهند یا تو آنقدر مهمی و کارت آنقدر بی نقص است که این نشانه پرکاری توست که احترام به یک ملت را زیر پا می گذاری و هر کلمه بیگانه ای را به زبان جاری می کنی شاید هم مشکل از زبان فارسی است که معادل ندارد و تو دیگر مسوول بی عرضگی مسوولین فرهنگ و زبان مملکت نیستی. مرسی کیس تو لارجه و سرویست اینترنشناله. همه باید قدر تو را بدانند و گرد تو بگردند. نقطه پرگاری.

 

 


منبع این نوشته : منبع
زبان ,آنقدر ,مهمی ,آنقدر مهمی